Notaris

Van hypotheek tot verzekering; altijd een onafhankelijk advies.

Goed en persoonlijk advies

Hypotheek Company is een landelijk netwerk van onafhankelijke, deskundige adviseurs. Alleen wie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen kan zich aansluiten. HypotheekCompany heeft ruim 100 vestigingen door heel Nederland en hierdoor kunnen zeer gunstige tarieven van een groot aantal, gerenommeerde geldverstrekkers geboden worden. Naast deze inkoopvoordelen laat HypotheekCompany ondernemers, ondernemers zijn en biedt alleen ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Veen Maximaal Wonen en Verzekeren kan daardoor zijn eigen werkwijzen en identiteit behouden, maar kan zijn klanten wel de voordelen van schaalvergroting bieden.

Home » Beleggen » Notaris

Vijf redenen om tóch een testament op te maken.

Geen testament meer regelen omdat het ‘langstlevende-testament’ toch in de wet is verankerd? Fout! Er zijn legio situaties waarin het hebben van een testament wel zo handig is.

Sind 2003 is het ‘langstlevende-testament” in de wet opgenomen. Veel mensen denken dat het daarom niet meer nodig is een testament op te stellen. Soms klopt dat, maar in veel gevallen heeft een testament wel degelijk toegevoegde waarde. Zowel juridisch als fiscaal is het wettelijke erfrecht immers confectie. Wie maatwerk wil, moet langs de notaris.

1. Vorderingen kinderen

Bij een wettelijke verdeling ontstaan vorderingen van de kinderen op de langstlevende ouder. Het is mogelijk in het testament de momenten waarop deze vorderingen opeisbaar zijn, uit te breiden. In de situatie waarin de vorderingen in gevaar kunnen komen of als de langstlevende niet meer zelfstandig over het vermogen kan beschikken, zal het wenselijk zijn dat de vorderingen opeisbaar zijn. Verder is het vanuit het oogpunt van belastingbesparing meestal aan te raden te bepalen dat op de vorderingen altijd -dus niet alleen als de wettelijke rente 6 procent of hoger is- rente wordt bijgeschreven. De nalatenschap van de langstlevende wordt namelijk verminderd met de vorderingen van de kinderen plus bijgeschreven rente. Bij het overlijden van de langstlevende zullen de kinderen hierdoor minder successiebelasting verschuldigd zijn.

2. Keuzemogelijkheiden langstlevende

De wettelijke verdeling zorgt ervoor dat de langstlevende alle goederen van de nalatenschap verkrijgt. Dit biedt de langstlevend slechts beperkte mogelijkheiden om vermogen aan de kinderen te laten toekomen. In een testament kunnen verschillende keuzemogelijkheden voor de langstlevende worden opgenomen. Deze keuzemogelijkheden zorgen ervoor dat de langstlevende na het overlijden kan kiezen hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Hierbij kan rekening woren gehouden met de samenstelling van het vermogen, de behoefte van de langstlevende en de verwachte waardestijging van de diverse bezittingen. Deze keuzevrijheid kan leiden tot een aanzienlijke besparing van zowel successiebelasting als inkomstenbelasting.

3. Voogdij en bewind

Indien er minderjarige kinderen zijn, is het eigenlijk altijd noodzakelijk een testament te laten opstellen, In een testament kan namelijk worden bepaald wie tot voogd van de kinderen wordt benoemd voor het geval beide ouders zijn overleden. Desgewenst kan naast een voogd ook een bewindvoerder worden aangewezen. De voogd gaat dan over de opvoeding van de kindern, de bewindvoerder over het beheer van hun vermogen. Daarnaast kan het , zeker bij wat grotere vermogens, gewenst zijn bewind te regelen ook voor ná het meerderjarig worden van de kinderen. Doel is de kinderen niet direct vanaf hun 18e verjaardag vrije beschikking te geven over de erfenis, maar daar geleidelijk naar toe te groeien.

4. Executeur

Een executeur regelt de begrafenis of crematie en wikkelt het testament af. In het testament kan de executeur worden benoemd en kunnen aan deze persoon ook extra bevoegdheden worden toegewezen. Als de langstlevende echtgenoot tot executeur wordt benoemd, zal deze hierdoor eeen sterkere positie verkrijgen ten opzichte van de kinderen.

5. Uitsluitingsclausule

Als vijfde, maar zeker niet minste reden kan de uitsluitingsclausule worden genoemd. In de volksmond ook wel bekend al de ‘anti-schoonzoonbepaling’. Hiermee wordt geregeld dat de erfenis alleen aan het kind toekomt en bij een echtscheiding niet hoeft te worden gedeeld met de ex.

Notariskantoor Frits von Seydlitz

Impressie Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Vergaderruimte Veen Maximaal Wonen en Verzekeren
Pand Veen Breda
Ingang Veen Breda

Neem direct contact op met Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Veen Maximaal Wonen en Verzekeren