Beleggen

Van hypotheek tot verzekering; altijd een onafhankelijk advies.

Goed en persoonlijk advies

Hypotheek Company is een landelijk netwerk van onafhankelijke, deskundige adviseurs. Alleen wie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen kan zich aansluiten. HypotheekCompany heeft ruim 100 vestigingen door heel Nederland en hierdoor kunnen zeer gunstige tarieven van een groot aantal, gerenommeerde geldverstrekkers geboden worden. Naast deze inkoopvoordelen laat HypotheekCompany ondernemers, ondernemers zijn en biedt alleen ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Veen Maximaal Wonen en Verzekeren kan daardoor zijn eigen werkwijzen en identiteit behouden, maar kan zijn klanten wel de voordelen van schaalvergroting bieden.

Home » Beleggen

Hoe adviseren wij u over sparen en beleggen

Bij sparen en beleggen gaat het erom vermogen te vormen. Aangezien dat op tal van manieren kan, is het zaak zorgvuldig na te gaan welk doel u daarmee voor ogen hebt. Moet dat spaardoel op korte termijn behaald worden, een nieuwe auto bijvoorbeeld, dan verdient traditioneel sparen waarschijnlijk de voorkeur. Via spaarrekeningen of termijndeposito’s. Ligt het spaardoel verder weg, dan zal beleggen in aandelen of aandelenfondsen mogelijk aantrekkelijker zijn. Talloze combinaties zijn hierin denkbaar.

Omdat we onafhankelijk zijn beschikken wij over ingangen bij meerdere banken en vermogensbeheerders. Want banken verschillen onderling niet veel, maar wel de gehanteerde methodes. Dat maakt het vergelijken voor u een stuk prettiger, omdat wij de juiste kennis in pact hebben. Indien u de bank van uw keuze heeft gevonden, vragen wij de spaarrekening voor u aan, uw termijndeposito of uw beleggingsrekening, controleren de juistheid van de gegevens en blijven constant uw vaste aanspreekpunt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de vervolgpagina’s van “vermogensbeheer”.

Financiële planning en vermogensopbouw

In feite is dit een samenvoeging van zowel hypotheekadvisering als sparen en beleggen. Daarbinnen ligt weer een onderscheid. Gaan we bij een hypotheek uit van een vast lastenpatroon, bij financiële planning is het gewenste inkomen het uitgangspunt.

Om het eenvoudig voor te stellen:

Stap 1: het invoeren van uw huidige inkomensgegevens en de inkomens zoals u die in de toekomst verwacht.
Stap 2: het invoeren van de huidige lasten en de momenten waarop die kunnen wijzigen.
Stap 3: het opgeven van het gewenste netto inkomen, voor nu en later.
Op basis hiervan volgt een begroting. Hierin wordt van jaar tot jaar en uitsluitend met behulp van geavanceerde computerprogramma’s inzichtelijk gemaakt wat het resultaat is van uw spaargedrag.

Risicobeheer

In Nederland is vrijwel alles te verzekeren. Aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, oceaanstomers, binnenvaartschepen, inboedel enzovoorts. Maar het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn.
Het doel is om uw risico’s in kaart te brengen. Het kan gaan om de gevolgen van wettelijke bepalingen als voogdij, erfrecht en sociale wetgeving. Of om de behoefte aan bescherming van uw bezittingen of vermogen. En zelfs kan het gaan om de gevolgen van overlijden of lang leven. Risicobeheer brengt die risico’s in kaart en zoekt naar oplossingen. En soms kunnen die oplossingen uitsluitend gevonden worden via een verzekering.
In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort polis is noodzakelijk en welke verzekeraar levert die. Het heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten worden. Op voorwaarden en zeker ook op prijs.
En omdat wij voor 100% onafhankelijk en los van de verzekeraars werken, kunnen wij inderdaad die vergelijking maken. Soms met behulp van speciale computerprogramma’s.
En wanneer zo alle risico’s in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.
Indien u ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met u, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dan nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren correct zijn. Ook wanneer daarna uw omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met u, uw polissen aanpassen. Daarbij is het vanzelfsprekend wel van groot belang, dat u ons van die wijzigingen op de hoogte stelt. Want zonder informatie van uw kant kunnen wij uiteraard maar moeilijk aanvullend adviseren.
Het vak heet “risicobeheer” en dat nemen wij heel nauw. Het zijn immers uw risico’s die u door ons laat beheren?

En is er dan schade? Dan regelen wij het totale schadetraject. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen. Totdat u volledig schadeloos bent gesteld.
Want dat is risicobeheer. Ons vak.
Graag tot uw dienst.

Impressie Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Vergaderruimte Veen Maximaal Wonen en Verzekeren
Pand Veen Breda
Ingang Veen Breda

Neem direct contact op met Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Veen Maximaal Wonen en Verzekeren