Ziekte

 

Van hypotheek tot verzekering; altijd een onafhankelijk advies.

Goed en persoonlijk advies

Hypotheek Company is een landelijk netwerk van onafhankelijke, deskundige adviseurs. Alleen wie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen kan zich aansluiten. HypotheekCompany heeft ruim 100 vestigingen door heel Nederland en hierdoor kunnen zeer gunstige tarieven van een groot aantal, gerenommeerde geldverstrekkers geboden worden. Naast deze inkoopvoordelen laat HypotheekCompany ondernemers, ondernemers zijn en biedt alleen ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Veen Maximaal Wonen en Verzekeren kan daardoor zijn eigen werkwijzen en identiteit behouden, maar kan zijn klanten wel de voordelen van schaalvergroting bieden.

Ziekteverzuim

De ondernemer word voor 100% verantwoordelijk gehouden voor het ziekteverzuim. Met daarbij de verplichting – in veel gevallen – het salaris (bij ziekte), na maximaal twee wachtdagen, voor minstens 70% door te betalen.

Verzekeraars kwamen al snel met verzekeringsoplossingen: de “ziekteverzuimpolissen”. U zult uw kosten zo goed mogelijk in de hand willen houden en daarmee een zo gunstig mogelijke winstontwikkeling willen realiseren. Voor onverwacht ziekteverzuim betekent dat helaas ofwel incalculeren en reserveren ofwel kiezen voor een verzekeringsoplossing.

WIA

Werkgevers zijn verplicht tijdens ziekte van een werknemer 70% van het loon door te betalen. En dat gedurende maximaal 24 maanden. Daarbij geldt uiteraard als absoluut minimum, het minimum loon. Blijft de werknemer langer ziek dan volgt het wettelijke vangnet voor arbeidsongeschikten. En sinds 1 januari 2006 is dat geregeld in de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Kort gezegd valt de WIA uiteen in twee nieuwe regelingen:

  1. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de
  2. De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Volledig arbeidsongeschikt (IVA)

Een werknemer is uitsluitend volledig arbeidsongeschikt, indien dit geldt voor meer dan 80% (!). Met andere woorden, de werknemer is in dat geval nog voor hooguit 20% in staat arbeid te verrichten.
Voor die werknemer wordt (na 24 maanden) een uitkering beschikbaar gesteld van 70% van het laatst verdiende loon. Die uitkering geldt tot de 65-e verjaardag, maar is overigens wel, net als voorheen, aan een bovengrens gebonden. Een prima regeling, voor volledig arbeidsongeschikten, want er is tevens geen ‘afhankelijkheid van het arbeidsverleden’.

Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt (WGA)

In dit geval is de uitkeringsduur wel afhankelijk van het arbeidsverleden. Afhankelijk van het aantal jaren dat gewerkt is, volgt eerst (uiteraard weer na 24 maanden) gedurende een beperkt aantal maanden of jaren een uitkering van 70% van het laatst verdiende loon.
Daarna volgt de ‘vervolguitkering’, waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate waarin daarna nog wordt gewerkt (let op: niet de mate waarin kan worden gewerkt, maar de mate waarin wordt gewerkt!). De overheid noemt dit de ‘verdiencapaciteit’. Of de werknemer inderdaad werkt is hier dus volgens de huidige wetgeving niet relevant.
Wordt minder dan 50% van die verdiencapaciteit gewerkt, dan volgt een vervolguitkering ter grootte van het percentage arbeidsongeschiktheid van het minimumloon. Een duidelijke verzwaring die tot doel heeft mensen actief aan het werk te krijgen.

Toelatingsdrempel WIA

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, vallen niet onder de WGA. De WIA gaat er van uit dat werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bij hun werkgever in dienst blijven.

Impressie Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Vergaderruimte Veen Maximaal Wonen en Verzekeren
Pand Veen Breda
Ingang Veen Breda

Neem direct contact op met Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Veen Maximaal Wonen en Verzekeren