Hypotheek

Van hypotheek tot verzekering; altijd een onafhankelijk advies.

Goed en persoonlijk advies

Hypotheek Company is een landelijk netwerk van onafhankelijke, deskundige adviseurs. Alleen wie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen kan zich aansluiten. HypotheekCompany heeft ruim 100 vestigingen door heel Nederland en hierdoor kunnen zeer gunstige tarieven van een groot aantal, gerenommeerde geldverstrekkers geboden worden. Naast deze inkoopvoordelen laat HypotheekCompany ondernemers, ondernemers zijn en biedt alleen ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Veen Maximaal Wonen en Verzekeren kan daardoor zijn eigen werkwijzen en identiteit behouden, maar kan zijn klanten wel de voordelen van schaalvergroting bieden.

Home » Hypotheek

Regel uw hypotheek bij Veen Maximaal Wonen en Verzekeren, uw hypotheek adviseur

Veen Maximaal Wonen en Verzekeren is aangesloten bij HypotheekCompany.

Actuele stand van zaken met betrekking hypotheken vanaf 2013.

Hoogte hypotheek:

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Vanaf 2013 wordt de Loan-to-value geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat je dan geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan-to-Value ratio van 100% bereikt. De Loan-to-Value ratio mag wel hoger zijn als het extra bedrag gebruikt wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen.

Aflossingsvrij:

Huizenkopers zijn sinds 1 augustus 2011 verplicht de hypotheek tijdens de looptijd gedeeltelijk af te lossen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. De rest moet verplicht worden afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat huiseigenaren aan het einde van de looptijd van de hypotheek een te grote restschuld hebben. Deze regels gelden niet voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2011. Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig en annuïtair worden afgelost. Dat betekent dat elke maand een vast bedrag moet worden aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Hypotheekrenteaftrek:

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe hypotheekregels. De overheid wil huiseigenaren stimuleren af te lossen. Vanaf 1 januari is de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar bij hypotheken die tijdens de looptijd volledig (en ten minste annuïtair) worden afgelost. Dit geldt vooralsnog alleen voor nieuwe hypotheken. Nieuwe hypotheken zijn de hypotheken die op of na 1 januari 2013 passeren bij de notaris. De maximale aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Overgangsrecht hypotheekrenteaftrek:

Er geldt een overgangsregeling voor huiskopers die in 2012 al een huis hebben gekocht, maar pas in 2013 krijgen opgeleverd. De overgangsregeling houdt in dat deze huiskopers nog gebruik kunnen maken van de huidige hypotheekregels. Deze regeling is van toepassing als zij op 31 december 2012 al een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot koop zijn aangegaan en waarbij de woning in ieder geval in 2013 wordt opgeleverd.

Verder zal de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken worden aangepast.
Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief (4e schijf oftewel 52%) stapsgewijs verlaagd naar het tarief van de 3e schijf (38%). Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar en het duurt derhalve 28 jaar voordat het niveau van 38% is bereikt.

Dubbele hypotheek:

Mensen die met een dubbele hypotheek zitten omdat ze hun oude huis niet kwijtraken, mogen de rente van beide hypotheken toch nog een jaar langer aftrekken.
Dat heeft minister Stef Blok (Wonen) donderdag gezegd. Iemand die komend jaar een huis koopt en met het oude blijft zitten, kan dankzij de toezegging tot en met 2016 beide hypotheken aftrekken.
Barbara Visser van de VVD vroeg Blok om verlenging van de verhuisregeling, die naar twee jaar plus het jaar van aankoop zou gaan, maar nu dus toch weer de eerder voorgenomen drie jaar gaat duren.

Overdrachtsbelasting:

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor zijn de aankoopkosten lager. Dat kan ervoor zorgen dat mensen sneller een huis kopen. Op die manier komt er meer beweging in de woningmarkt, bijvoorbeeld omdat starters makkelijker een woning kunnen kopen.

NHG:

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft kopers korting op de hypotheekrente en beschermt tegen gedwongen verkoop als zij hun hypotheek niet meer kunnen betalen. In 2011 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met NHG tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De verhoging was geldig tot 1 juli 2012. De verhoging wordt geleidelijk afgebouwd:

 • per 1 juli 2012: € 320.000.
 • per 1 juli 2013: € 290.000.
 • per 1 juli 2014: € 265.000.
 • per 1 juli 2015: € 245.000.
 • per 1 juli 2016: € 245.000.

Per 1 januari 2017:

Met ingang van de Voorwaarden & Normen 2017 geldt een nieuwe methodiek rondom de NHG-kostengrens.

Hoe werkt de nieuwe kostengrensmethodiek?
De kostengrens wordt vanaf 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 245.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV: 101% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV. Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:

 • Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 247.450.
 • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 259.700.

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

 1. De lening met NHG mag niet hoger zijn dan de kostengrens.
 2. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom.
 3. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag vermeerderd worden met maximaal 6% voor de bijkomende kosten. Dit percentage is vanaf 2017 variabel (tussen 0 en 6%) en niet meer forfaitair.
 4. De extra leenruimte bij EBV mag uitsluitend worden besteed aan energiebesparende voorzieningen.

Waarom zijn er twee verschillende kostengrenzen?
Het WEW hanteert als uitgangspunt dat een lening met NHG mogelijk moet zijn voor woningen tot aan maximaal de gemiddelde koopsom in Nederland, die gefinancierd worden tot maximaal de wettelijk bepaalde LTV. In het geval een consument energiebesparende voorzieningen wil treffen, geldt een andere wettelijk bepaalde LTV dan als daar géén sprake van is. In de nieuwe methodiek komt dit verschil beter tot uiting. Daarnaast gold voorheen dat als een consument energiebesparende voorzieningen wilde treffen, dit ten koste van de maximale koopsom ging. In de nieuwe methodiek is de extra ruimte voor EBV daarom bovenop de maximale koopsom geplaatst.

Hoe wordt de gemiddelde koopsom bepaald?
De gemiddelde koopsom wordt door het Kadaster maandelijks gepubliceerd. Voor de gemiddelde koopsom worden de cijfers van de maanden juni, juli en augustus van het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond naar € 5.000-tallen.

Handige rekentool
Voor uw gemak hebben wij in samenwerking met Everest een rekentool (xlsx) ontwikkeld, die gebruikt kan worden om te bepalen of een bepaalde situatie haalbaar is onder NHG en wat dan het maximale hypotheekbedrag onder NHG wordt. Let op: deze tool is op dit moment alleen geschikt voor bestaande bouw.

Bestaande spaar- en aflossingvrije hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunnen, zoals vorige week bekend is gemaakt, meegenomen worden naar een volgende woning, zonder dat eigenaren verplicht worden de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Aanvullend daarop heeft minister Blok besloten dat bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken zonder NHG bij verhuizing naar een nieuwe woning kunnen worden omgezet naar een NHG-hypotheek, mits voldaan wordt aan de NHG-voorwaarden.

Restschuld:

Restschuld is sinds 01-01-2015 vijftien jaar aftrekbaar. Er is geen aflossingsverplichting.

Starterslening:

Minister Stef Blok van Wonen heeft woensdag 14 november aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de Starterslening in 2013 onder de huidige voorwaarden kan blijven bestaan. SVn kondigde eerder deze maand aan tijdelijk geen nieuwe aanvragen voor de Starterslening in behandeling te nemen tot er duidelijkheid zou komen over het nieuwe belastingregime.

Aanvraagformulieren verstrekken

14 november is er naar alle gemeenten, provincies, corporaties en projectontwikkelaars die de Starterslening voeren een brief verstuurd met de mededeling dat het loket voor Startersleningen per direct weer open gaat. De aanvraagformulieren mogen weer worden verstrekt. Het betekent wel dat aanvragen die vanaf 15 november bij SVn binnenkomen niet meer in 2012 kunnen passeren omdat het verwerken van een Starterslening minimaal zes weken tijd kost.

Impressie Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Vergaderruimte Veen Maximaal Wonen en Verzekeren
Pand Veen Breda
Ingang Veen Breda

Neem direct contact op met Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Veen Maximaal Wonen en Verzekeren