Leven

Van hypotheek tot verzekering; altijd een onafhankelijk advies.

Goed en persoonlijk advies

Hypotheek Company is een landelijk netwerk van onafhankelijke, deskundige adviseurs. Alleen wie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen kan zich aansluiten. HypotheekCompany heeft ruim 100 vestigingen door heel Nederland en hierdoor kunnen zeer gunstige tarieven van een groot aantal, gerenommeerde geldverstrekkers geboden worden. Naast deze inkoopvoordelen laat HypotheekCompany ondernemers, ondernemers zijn en biedt alleen ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Veen Maximaal Wonen en Verzekeren kan daardoor zijn eigen werkwijzen en identiteit behouden, maar kan zijn klanten wel de voordelen van schaalvergroting bieden.

Traditionele levenhypotheek

Bij hypothecaire leningen op basis van gemengde verzekering wordt door de geldnemer gedurende de looptijd niet afgelost. In plaats van aflossing betaald de geldnemer aan de verzekeraar een maandelijkse premie, waarmee de hypothecaire lening op de einddatum (of bij eerder overlijden) geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.

De verzekeringspolis dient aan de geldverstrekker te worden verpand, zodat de uitkering daadwerkelijk zal worden gebruikt om de lening (deels) af te lossen.

leven

LET OP !

Wel dient aan de voorwaarden van de kapitaalverzekering eigen woning te worden voldaan. Ook mogen de vrijstellingsbedragen niet worden overschreden. Anders kan over de rente van de uitkering (van de verzekering) belasting verschuldigd zijn.

Voordelen van de traditionele levenhypotheek:

  • Maximale rente-aftrek gedurende de hele looptijd;
  • De verzekeringsnemer deelt mee in de winst van de verzekeraar (bij een winstdelende polis);
  • Constante bruto- en nettolasten gedurende de looptijd (bij gelijkblijvende rente).

Nadelen van de traditionele levenhypotheek:

  • Onzekerheid omtrent de hoogte van de uitkering op de einddatum: de vraag is of (een beoogd deel van) de hoofdsom van de hypothecaire lening met de uitkering kan worden afgelost;
  • Onzekerheid over de hoogte van de afkoopwaarde van de verzekering gedurende de looptijd: door de onzekerheid omtrent de waarde-ontwikkeling van de verzekering gedurende de looptijd is de hoogte van de afkoopwaarde (= waarde die de verzekering heeft bij tussentijdse beëindiging) niet vooraf vast te stellen;
  • Slechts onder bepaalde voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij zijn. Wat in dit verband voor de uitkering geldt, is ook op de afkoopwaarde van toepassing. Tussentijdse beëindiging van de verzekering kan dus grote fiscale gevolgen hebben.

Impressie Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Vergaderruimte Veen Maximaal Wonen en Verzekeren
Pand Veen Breda
Ingang Veen Breda

Neem direct contact op met Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Veen Maximaal Wonen en Verzekeren