Spaar

Van hypotheek tot verzekering; altijd een onafhankelijk advies.

Goed en persoonlijk advies

Hypotheek Company is een landelijk netwerk van onafhankelijke, deskundige adviseurs. Alleen wie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen kan zich aansluiten. HypotheekCompany heeft ruim 100 vestigingen door heel Nederland en hierdoor kunnen zeer gunstige tarieven van een groot aantal, gerenommeerde geldverstrekkers geboden worden. Naast deze inkoopvoordelen laat HypotheekCompany ondernemers, ondernemers zijn en biedt alleen ondersteuning bij de bedrijfsvoering. Veen Maximaal Wonen en Verzekeren kan daardoor zijn eigen werkwijzen en identiteit behouden, maar kan zijn klanten wel de voordelen van schaalvergroting bieden.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een variant op de traditionele levenhypotheek. Daarom wordt dit product ook wel als “verbeterde levenhypotheek” aangeduid.

Het is een hypothecaire lening op basis van een gemengde verzekering. Er wordt gedurende de looptijd niet afgelost.

Het bijzondere van een spaarhypotheek is dat het rentepercentage welke de verzekeringnemer over de spaarpremie vergoed krijgt, in beginsel gelijk is aan de hypotheekrente en dat de hoogte van de verzekeringsuitkering daardoor reeds van tevoren vaststaat.

Dat betekent dus dat indien, bij het ingaan van een nieuwe rentevaste periode, de hypotheekrente hoger wordt, de rentelasten stijgen maar de periodiek te sparen bedragen dalen. Bij een hogere rente groeit het spaartegoed immers harder en hoeft er dus minder premie ingelegd te worden om op het beoogde (van tevoren vastgestelde) eindbedrag uit te komen.

De koppeling van de hypotheekrente en de spaarrente leidt ertoe dat bij veranderingen in het rentepercentage de effecten daarvan op de te betalen maandlasten gedempt worden. Een sterke rentestijging wordt afgezwakt door een dalende spaarpremie. Daarentegen wordt een dalende rente ongedaan gemaakt door een hoger maandelijks te betalen spaarpremie. Bij een gewone levenhypotheek doet dit effect zich niet voor.

De koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente is het gevolg van een samenwerkingsverband (arrangement) tussen geldverstrekker en verzekeraar. Daarom is het in beginsel niet mogelijk om de polis aan een andere geldverstrekker over te dragen. Dit in tegenstelling tot de hypotheekrente. Onder bepaalde voorwaarden kan wel fiscaal geruisloos de waarde van de polis worden overgedragen aan een verzekeraar zodat de geldnemer toch in staat is om met een andere geldgever in zee te gaan.

leven

Voordelen van de spaarhypotheek:

  • Maximale rente-aftrek gedurende de hele looptijd;
  • Demping van de effecten van renteveranderingen op de maandlasten: de hypotheekrente is immers gelijk aan de rente die wordt vergoed over de ingelegde spaarpremies;
  • Zekerheid omtrent de aflossing; op de einddatum wordt ( het beoogd deel van ) de hoofdsom volledig afgelost;
  • De bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente)

Nadelen van de spaarhypotheek:

  • Sterke gebondenheid aan een geldgever: oversluiten heeft voor de geldnemer vaak grote negatieve financiële consequenties in zowel de fiscale als de verzekeringssfeer;
  • De hypotheekrente is meestal zo`n 0,2% hoger;
  • Slechts onder bepaalde voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij zijn. Wat in dit verband voor de uitkering geldt, is ook op de afkoopwaarde van toepassing.

Impressie Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Vergaderruimte Veen Maximaal Wonen en Verzekeren
Pand Veen Breda
Ingang Veen Breda

Neem direct contact op met Veen Maximaal Wonen en Verzekeren

Veen Maximaal Wonen en Verzekeren